14.08.2015 16:00

Културното аташе на САЩ ще помага за побратимяване с щатски град

Аташето по културата в посолството на Съединените американски щати у нас г-жа Тами Палчиков изрази готовност да помогне за побратимяването на Велико Търново с реципрочен по големина, културен живот и просперитет щатски град. Това стана ясно след срещата на г-жа Палчиков със заместник-кмета по културата, образованието и социалните дейности г-н Ганчо Карабаджаков. Г-жа Палчиков бе изненадана от факта, че сред чуждестранните туристи в старата столица най-много са американците – около 30 000 на година. На тази база бяха набелязани стъпки по разширяване на партньорството.
Една от формите на бъдещото сътрудничество може да включва обмен на джазови музикални формации и фолклорни състави, тъй като Търново е утвърден домакин на Международния фолклорен фестивал и на „Дикси джаз фест” край паметника на Асеневци. Това ще помогне за увеличаване на американското културно присъствие в града и за засилване на цялостната връзка между България и САЩ.
Тами Палчиков сподели, че за първи път посещава старата българска столица, но има голям интерес. Заместник-кметът Ганчо Карабаджаков я запозна с историята на болярския град както в епохата на Второто българско царство, така и в годините след Освобождението. Акцент бе поставен върху многообразието от културни събития и мероприятия, както и фестивалите „Сцена на Вековете” и “Arbanassi Summer Music”. Аташето по културата в щатското посолство остана впечатлена от големия брой исторически паметници, църкви и манастири в района около старата столица. Не бе пропуснат и фактът, че Велико Търново е вторият по големина университетски център в България.
По време на срещата бе обсъдено и опазването на културно-историческото наследство, което се оказа един от приоритетите на посолството на САЩ. Тами Палчиков сподели, че се сформира българо-американска комисия, която ще работи в тази сфера. Ганчо Карабаджаков предложи първото изнесено заседание на новия орган, чийто център ще е в София, да бъде във Велико Търново. „Аз не съм Комисията, но съм неин член и ще лобирам за реализирането на идеята”, отговори г-жа Палчиков.
В края на срещата Ганчо Карабаджаков покани Тами Палчиков да посети отново Велико Търново, като уточни, че градът е най-хубав напролет. Аташето по културата изрази готовност за нови визити и пожела да бъде сред публиката на фестивалите, с които градът е известен в целия свят. Г-жа Палчиков получи и подарък от Община Велико Търново – сувенири, филми и рекламни материали за старата столица.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.