14.08.2015 14:35

Готови са първите 13 проекта по оперативна програма „Региони в растеж”

Община Велико Търново е готова с първите тринадесет проекта,  с които ще кандидатства за европейско финансиране по новата оперативна програма „Региони в растеж”. Директорът на дирекция „Общинско развитие” в кметството Мариела Цонева съобщи, че през септември предстои обществено обсъждане на разработките, в което ще участват и проектантите, които са работили по тях.
До 30 септември Община Велико Търново ще представи инвестиционната програма за тринадесетте проекта. Общият обем на средствата, за които се кандидатства по приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж”, е 43 милиона лева. До 31 май 2016 г. ще бъдат подадени разработки поне за половината от заложената сума – за около 21 милиона лева. Срокът за изпращането на втората група проекти е за същия месец през 2017 г.
Тринадесетте обекта са част от Интегрирания план за градско развитие на Община Велико Търново. За съставянето им Община Велико Търново получи близо 500 000 лева, като субсидирането бе по старата оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.
Пет от новите проекти са за квартал „Чолаковци”. Там ще се подобрява градската среда чрез рехабилитация на уличната мрежа и осветление и облагородяване на междублоковите пространства. Реконструкция ще претърпи пешеходната пътека между кварталите „Бузлуджа" и „Чолаковци". Предвидени са основни ремонти на детска градина „Рада Войвода”, включително прилагане на мерките за енергийна ефективност, както и на учебната сграда, двора и спортните площадки на СОУ „Владимир Комаров”. Изготвен е проект също за реконструкция на сградата на читалище „Съзнание-1936” и облагородяване на двора му.
Акцент е поставен и върху старата градска част на Велико Търново. Създадени са проекти за ремонти на детска градина „Пролет” и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. Реконструкция ще претърпят сградите на музей „Възраждане и учредително събрание”, Регионална библиотека „П. Р. Славейков” и Археологическия музей. Изцяло обновен ще бъде площад „Съединение”, който обхваща пространството около тези три сгради. Там ще бъдат монтирани художествено осветление, нови информационни табла, пейки, парапет и кошчета за отпадъци. Реконструкция ще претърпят панорамните площадки за наблюдение по ул. „Стефан Стамболов”, както и обществената тоалетна на Самоводската чаршия. Последният проект е за изграждане на паркинг за 50 автомобила на ул. „Крайбрежна”.
В момента се подготвя работната група, която ще приоритизира обектите. Ще бъдат изготвени и резервни проекти за около 21 милиона лева.

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.