14.10.2015 15:24

1 милион лева са изплатени в Община Велико Търново за 2015 година на собственици на дългогодишни влогове

Около един милион лева са изплатени в община Велико Търново на 59 собственици на дългогодишни спестовни влогове.
Средствата са осигурени от Национален компенсаторен фонд към Министерство на финансите.  Изплащането на средствата стана с активното съдействие от страна на общинска администрация.
Само за 2015 година изплатените средства на граждани на община Велико Търново са близо един милион лева. Последният транш е в размер на 488 540 лв.
Община Велико Търново е сред общините в България, които са получили относително най-големи суми и най-голям дял от общото финансиране за страната за тази цел от Национален компенсаторен фонд.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.