14.10.2015 14:41

Община Велико Търново получи ключовете за специализиран камион за събиране на зелени битови отпадъци

Шест общини отчитат напредък в дейностите за устойчиво управление на зелените отпадъци в регион Велико Търново

В изпълнение на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ № DIR-5112122-11-79 по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” община Велико Търново в партньорство с общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и сдружение „За чисти селища” организира доставка на необходимите технически средства за въвеждането на схема за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци. Направените инвестиции са на стойност от 429442,80 лв. и включват 2 броя специализирани сметоизвозващи автомобили и 354 броя подвижни контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1100 л.
Новата техника ще се използва за улеснение на гражданите, предприятията и общините в провеждането на местните политики за устойчиво управление „Сортиране при източника“, „На Вашата врата“ и „Да запазим регион Велико Търново красив“. С цел получаването на висококачествен компост разделно ще се събират различните видове зелени отпадъци - окосена трева, градински клони, цветя, малки клони, листа, плевели. Дейностите за изграждане на капацитет за оползотворяването на зелените отпадъци по един модерен и екологосъобразен начин ще осигурят ползи за над 170 хиляди жители на Великотърновския регион, благодарение на получената подкрепа от Правителството на Република България и Европейския съюз.
На специално събитие изпълняващата длъжността „Кмет на Община Велико Търново" г-жа Снежана Данева- Иванова получи ключовете на новият сметоизвозващ автомобил.
Тя припомни както трудностите, така и многото работа, които бяха свършени, за да се реализира дългоочакваният проект за изграждането на депото за твърди битови отпадъци. Госпожа Данева призова всички граждани на общината съвестно да събират разделно отпадъците, за да може да се редуцират разходите по тези дейности. „Благодарение и на това поемаме ангажимент да запазим сегашните нива на такса „Смет“, заяви г-жа Данева.
Началник отдел „Екология“ в Община Велико Търново Зорница Кънчева уточни, че специализираните контейнери в общината ще бъдат разположени в по-големите населени места, които генерират повече зелени отпадъци. В град Велико Търново те се събират от фирма „Зелени системи“ и ще бъдат преработвани в компостиращата инсталация в депото. Тя припомни, че с откриването на новото депо ще бъдат разкрити 50 нови работни места.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.