02.11.2015 15:22

Стартира седемдневният срок за премахване на агитационните материали

От днес стартира седемдневният срок за премахване на агитационните материали. Според заповед, издадена от изпълняващия длъжността кмет на община Велико Търново Снежана Данева-Иванова, в този период партиите, коалициите и инициативните комитети следва сами да отстранят материалите от местата, където са разположени. Индивидуалният административен акт е издаден на базата Закона за местното самоуправление и местната администрация и Изборния кодекс.
При неизпълнение на задължението Изборният кодекс е предвидил административна санкция – глоба в размер между 1000 и 5000 лева. Според нормативните изисквания тя се налага на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.
Община Велико Търново ще следи строго дали разпоредбите на заповедта, касаещи премахването на агитационните материали, се спазват. Веднага след изтичането на седемдневния срок на територията на общината ще бъдат инициирани проверки.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.