03.11.2015 16:20

Приключиха дейностите по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново”

Община Велико Търново приключи дейностите по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново” по Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
С изпълнението на проектните дейности е подменено част от наличното кухненско оборудване в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново в град Дебелец с ново, което отговаря на всички европейски хигиенни норми за хранене на възрастни хора и деца с увреждания.
Модернизирането на кухненското оборудване и обзавеждане ще подпомогне осигуряването на качествена грижа в домашна среда, чрез предоставяне на разнообразна и здравословна храна на хора в неравностойно положение, които се нуждаят от адекватни услуги за социално включване.
Реализирането на проектните дейности спомогна и за осъществяване на нова социална услуга в общността –  „Обществена трапезария”, която от месец октомври 2015 г. се реализира на територията на Община Велико Търново, чрез Домашен социален патронаж – Велико Търново, база град Дебелец и се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
Проектът е на обща стойност 21 336,98 лв., като 19 203,28 лв. се осигуряват от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, а 2 133,70 лв. е размерът на съфинансирането от бюджета на Община Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.