17.08.2012 16:46

Експерти и бенефициенти обсъдиха нивото на усвояемост на европарите

Съвместният Технически Секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България, в рамките на Регионалния офис - град Кълъраш, организира днес в конферентната зала на Областна администрация Велико Търново техническа среща.

Нейната тема бе „Аспекти относно изпълнението на проекти и мерки за повишаване нивото на усвояемост на европейски безвъзмездни фондове в контекста на Програмата”.

В срещата взеха участие бенефициенти, финансирани в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество от областите Русе и Велико Търново. Сред тях бяха координатори и експерти по проекти, изпълнявани от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и от РИОСВ - Велико Търново. Областният управител проф. д-р Пенчо Пенчев приветства участниците и подчерта значението на програмата за развитието на двата трансгранични района.

Ръководителят на Съвместния технически секретариат на програмата в рамките на региона, Богдан Мушат, информира участниците за хода на програмата, степента на усвояемостта на нейния бюджет и най-често срещаните проблеми. На форума бяха обсъдени договорните задължения на бенефециентите относно индикаторите и резултатите на проектите, относно отчитането на разходи, също така и договорните разпоредби относно измененията на договорите за финансиране. Участниците споделиха за проблеми, срещани при изпълнението на проектите и получиха разяснителна информация от експертите от Съвместния технически секретариат.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.