17.08.2012 12:14

Мерки срещу чума по свинете предприе община Велико Търново

Във връзка с констатирани огнища на болестта „Африканска чума по свинете” на територията на Република Украйна, със заповед на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов беше свикана Постоянната общинска епизоотична комисия, която на свое заседание набеляза мерките за недопускане поява и разпространение на заболяването на територията на общината. Новосформираната комисия, с председател зам. - кмета на Общината Ганчо Карабаджаков, предприе следните превантивни мерки за територията на Община Велико Търново:

  • Собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на свине: да декларират отглеждания брой свине пред регистрирания лицензиран ветеринарен лекар и да ги подадат за вписване в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните, чрез обслужващия обекта ветеринарен лекар;
  • Да не се разрешава контакт на външни лица с животните;
  • Да не се изхранват животните с хранителни отпадъци от животински произход;
  • Да се съхранява в закрити помещения фуражът, с който се изхранват свинете;
  • При констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, собствениците да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар;
  • Да се засили контрола по събиране и обезвреждане на хранителни отпадъци от търговски обекти и паркинги и недопускане на животни в тях;
  • Да не се допуска създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход на тях;
  • Да се контролира и да не се разрешава достъп на свободно отглеждани домашни животни до паркинги и сметища;
  • Да не се допуска нерегламентирана търговия с животни и продукти от животински и растителен произход на територията на кметствата;
  • Да не се допуска загробване на трупове на умрели животни.

Заболяването „Африканска чума по свинете” не е опасно за здравето и живота на хората. От него боледуват домашни и много видове диви прасета в Африка, Европа и Америка. Най-застрашени от заразяване са свободно отглежданите свине и тези в малките лични стопанства. До момента на територията на Република България не е регистриран случай на това заболяване.

Според специалистите огнището на заболяването в Украйна поражда притеснения поради възможността от бързо разпространение, дължащо се на устойчивостта на вируса в животните и тяхното месо. Това разпространение може да стане посредством движение на свине, животински продукти или превозни средства. Заразяването става по няколко начина: чрез пряк контакт с болни прасета и заразени помещения, транспортни средства, дрехи и работен инвентар; при консумация на заразено месо и продукти и кухненски отпадъци.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.