02.12.2015 13:00

Кметът Даниел Панов участва в дискусия за напредъка по оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020”

Кметът на община Велико Търново Даниел Панов участва в дискусия за напредъка по ОП „Региони в растеж 2014-2020”. Той е гост на второто заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма и представлява Националното сдружение на общините в Република България.
Първата от темите на заседанието на Комитета бе свързана с изпълнението на новите проекти по ОП „Региони в растеж” на 39-те големи градове, сред които е и Велико Търново. Оценен беше напредъкът в подготовката на инвестиционните им програми, обсъдено бе и структурирането на междинните звена в общинските администрации. Присъстващите на форума бяха единодушни, че те са много важен елемент в изпълнението на градските проекти, тъй като там ще протича оценителният процес. Със своите заключения междинните звена ще носят пълната отговорност за качеството на техническата документация.
В тази връзка Даниел Панов предложи на Управляващия орган в максимално кратки срокове да завърши с изработването на детайлните правила за оценка на проектните предложения, заедно с приложимите към тях контролни листове и образци на документи, включително и тези за съответствие на инвестиционните проекти с режима на държавните помощи. „Това е необходимо на общините, за да изготвят прецизно измененията в системите си за финансово управление и контрол”, подчерта кметът на Велико Търново.
По време на заседанието бяха приети критериите за оценка по секторната приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура”. По това перо ще се финансират проекти за професионални гимназии с национално и регионално значение, които са държавна или общинска собственост. Около 30 общини ще имат възможност да получат средства основно за земеделски гимназии, които стават общински по силата на новия Закон за училищно и предучилищно образование. Даниел Панов предложи в насоките за кандидатстване избраните общини и техните училища да бъдат поименно записани, като бъдат посочени индикативните стойности на проектите за всяко учебно заведение. Мотивът бе, че подобна стъпка ще улесни работата по подготовка на проектните предложения.
Кметът на Велико Търново поиска в най-кратки срокове да се отворят и схемите за подкрепа на дуалното обучение по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Даниел Панов подчерта, че те ще насърчат развитието на професионалното средно образование и ще създадат реална връзка между потребностите на бизнеса и кадрите, които произвеждат тези училища.
В срещата участва и заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова. Тя разясни, че вече са обявени схеми за предоставяне на финансови средства за 56% от бюджета на ОП „Региони в растеж”, а очакването е в много кратки срокове делът им да нарасне с още 20%.
Отчетено бе, че по ОП „Регионално развитие 2007-2013” успешно са усвоени 91% от заложените средства. По време на заседанието беше представен анализ на състоянието на рисковите проекти и детайлно бяха обсъдени оставащите задачи по приключването им до 31 декември. Даниел Панов увери членовете на Комитета и представителите на Европейската комисия, че общинските ръководства и техните екипи са взели всички мерки, за да преодолеят забавянето, да завършат и отчетат разработките си до края на годината. По размер на финансиране рисковите проекти на общините заемат едва 10 % от общата стойност на всички разработки по ОП „Регионално развитие”, чиято реализация все още не е приключила.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.