02.12.2015 15:01

По мнение на кмета на Велико Търново Даниел Панов: Измениха важен критерий за европейско финансиране на ремонтите на второкласни и третокласни пътища

Комитетът за наблюдение на оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” прие важни промени в един от критериите за европейско финансиране на ремонтите на второкласни и третокласни пътища. Това стана след важно уточнение, дадено от кмета на Велико Търново Даниел Панов, който участва в заседанието и е представител на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Измененията ще улеснят процеса на допускане на пътни отсечки до субсидиране на реконструкциите им със средства от Европа.
Управляващият орган бе заложил като критерий за допустимост наличие на решение на съответния общински съвет, с което се гарантира, че елементите на подземната техническа инфраструктура под дадена пътна отсечка са напълно изградени или реконструирани. Условието е свързано с изискването инфраструктурните обекти да не бъдат подлагани на интервенция за срок от пет години след приключване на проектите. Кметът на Велико Търново Даниел Панов категорично възрази на така заложения критерий и разясни, че 95% от подземната инфраструктура е държавна или частна собственост. „Не може да се вменява отговорност на общините за подмяната и поддържането на тези елементи, които не са нейна собственост”, подчерта Даниел Панов.
След уточнението условието бе променено. Решение на съответния общински съвет ще се изисква само за общинската инфраструктура, която попада под даден пътен участък. Задължения на Агенция „Пътна инфраструктура” ще бъде да организира комуникацията с другите собственици на подземните елементи и комуникации и да гарантира тяхната устойчивост в петгодишния период.
Критериите за оценка са за пътните отсечки от втори и трети клас, които ще бъдат финансирани от секторната приоритетна ос „Регионална пътна инфраструктура”. Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура”. От ведомството са посочили като приоритетни около 40 пътни отсечки в страната, които ще бъдат рехабилитирани с наличния ресурс от близо 190 милиона лева. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.