03.12.2015 15:00

Приеха устройствения правилник на Общинския съвет, определиха и постоянните комисии по ресори

Общинският съвет на Велико Търново вече работи по нов правилник за организацията и дейността. Текстовете му бяха гласувани по време на днешното заседание, като одобрението си дадоха 79% от присъстващите общински съветници. Решено бе подзаконовият нормативен акт да влезе в сила веднага след приемането му, с което бе отменено действието на стария правилник от мандат 2011 - 2015 г.
По време на сесията бяха определени структурата и съставът на постоянните комисии. Те са дванадесет на брой. Според правилника за организацията и дейността на Общинския съвет се формират: Постоянна комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране; Постоянна комисия по бюджет и финанси; Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности; Постоянна комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда; Постоянна комисия по нормативноправна уредба и обществен ред; Постоянна комисия по образование, наука и култура; Постоянна комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки; Постоянна комисия по общинска собственост; Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта; Постоянна комисия по проблемите на гражданското общество и с борба с корупцията; Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; Надзорен съвет за приватизационен и следприватизационен контрол.
По предложение на председателя на групата на ГЕРБ в местния парламент Деян Хаджийски бяха завишени финансовите санкции, ако общински съветници не присъстват по време на заседания. За неявяване по време на сесия заплатата ще намалява с 40%, а за неучастие в събиране на комисия дължимата сума за съответния месец ще намалява с още 20%. Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник остава същият – 70% от средната брутна заплата в общинската администрация.
С правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация може да се запознаете на тази страница.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.