20.08.2012 16:05

Община Велико Търново кани гражданите на обществено обсъждане за развитието на старата столица

Обществено обсъждане на визията за развитие на град Велико Търново до 2020г. и предложения за избор на зони за въздействие инициира общината.

Обсъждането ще се проведе на 28 август /вторник/ от 10,30 часа в Ритуалната зала на общината.

Инициативата е във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, по ОП ”Регионално развитие”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/008.

Общинското ръководство апелира за активно гражданско участие в процеса на подобряване и обновяване на територията на нашия град.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.