22.08.2012 12:30

Кметът Панов очаква предложенията на великотърновци за подобряване на условията за живеене в кварталите на града

След обстоен оглед на терените и местата предвидени за облагородяване на градската среда още миналата седмица Кметът Даниел Панов разпореди в общинската администрация да започне приемане на предложения от гражданите на Велико Търново във връзка с благоустройствените проекти засягащи кварталите Зона”В” и „Чолаковци”.

Инициативата е свързана с подготовката на проектни предложения, с които Община Велико Търново ще кандидатства по очакващата се да се отвори схема „Зелена и достъпна градска среда”, която е трета фаза от приключилите вече проекти по схема ” Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Община Велико Търново вече има реализирани 10 проекта по втора фаза на тази схема.

Единият от проектите, за които кметът очаква предложения от гражданите се намира на терен в квартал ”Зона В”. Теренът се намира на ул ”Венета Ботева”и е единственото останало свободно общинско място в квартала, отредено за озеленяване. На него предстои изграждането на парково пространство и детска площадка.

Друг проект в кв.”Чолаковци” предвижда на 1600 кв.м. общинска площ на ул.” Рада войвода” да се изгради мини-футболно игрище, алеи и детска площадка.

За кв.”Чолаковци” е изготвен и проект за благоустройство на обща площ от 17 дка в междублоковото пространство между ул „Бяла бона” и „Райна княгиня” . Проектът там предвижда урегулиране на вътрешно кварталните улици, парко места, озеленяване, изграждане на зони за отдих и детски площадки. При подробният оглед на терена с експерти от техническите служби в общината, Кметът Даниел Панов разпореди за това междублоково пространство да бъде изготвен по мащабен и функционален проект за облагородяване на средата. Кметът поиска по – разширен проект, тъй като според него и по споделени с него мнения на граждани от квартала липсата на парк и свободна площ за озеленяване са особено осезаеми за хората, живеещи там.

Кметът на общината очаква мненията и предложенията на гражданите в тези жилищни квартали, защото е убеден, че те най- добре познават както необходимостите, така и спецификата на кварталите си. Г-н Панов е убеден, че именно след предложения и обсъждания с гражданите ще бъдат намерени най- добрите варианти за благоустрояване на кварталите, които до момента незаслужено са били пренебрегнати в плановете за градско и общинско развитие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.