29.12.2015 11:00

Обществената трапезария във Велико Търново ще работи отново от 4 януари

Обществената трапезария във Велико Търново продължава да работи от 4 януари, информират от дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Общината. Услуга в подкрепа на хората в затруднено и неравностойно положение ще се изпълнява от Домашния социален патронаж. Кухнята ще функционира до 30 април и ще осигурява топъл обяд на 65 потребители в продължение на 83 работни дни. В дневния порцион са включени супа, основно ястие и хляб.
Услугата „Обществена трапезария” е създадена от Община Велико Търново, като за целта е сключен договор с Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. Гарантирано е финансиране в размер на 12 408 лева, а средствата се отпускат от фонд „Социална закрила” към МТСП.
Чрез обществената трапезария се цели подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами. Потребителите ще могат да получават дневните си порции всеки ден от понеделник до петък в сградата на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, която се намира на ул. „Никола Габровски” №23. Работното време на бившата столова е от 11:00ч. до 13:00ч.
Социалната услуга е достъпна за следните категории бенефициенти, всеки от които трябва да е с постоянен адрес в старопрестолния град или населените места от общината: жители без доходи и близки, които да се грижат за тях; хора и семейства, чиито доходи са по-ниски от диференцираните минимални прагове, заради което получават месечни помощи по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; самотноживеещи лица, които получават минималните видове пенсии; скитащи и бездомни хора, включително деца.
Всеки, който желае да бъде включен към потребителите на обществената трапезария, следва да подаде декларативно заявление в сградата на Община Велико Търново. Образци могат да бъдат намерени в стая 218.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.