28.02.2012 15:42

Общинско предприятие "Горско стопанство" ще се грижи за около 500 дка гори

Великотърновският общински съвет одобри днес предложението на кмета специално предприятие да стопанисва, управлява, ползва и опазва 50 000 дка гори, на които общината е собственик. Новото предприятие ще ползва три от помещенията на дружество „Инвестстрой – 92”.

Общо шест щатни бройки наброява персонала на ОП „Горско стопанство”. Управителят, двама горски стражари и един ръководител участък ще трябва да бъдат с лесовъдско образование. Предприятието ще се финансира от общинския бюджет, а всичките му приходи ще отиват в общинската хазна.

Създаването на „Горско стопанство” е наложително от години, тъй като наличният персонал в отдел „Управление и стопанисване на горски територии – общинска собственост” не достига за изпълнението на всички дейности. Към настоящия момент вече е изготвен регистър на общинския горски фонд по имоти и землища и за тях тече процедура на поетапно съставяне на актове за общинска собственост.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.