08.02.2016 10:00

Ученическа кампания за безопасен интернет

На 9 февруари светът отбеляза денят за безопасно общуване в интернет. В тази връзка Местната комисия за борба с трафик на хора (МКБТХ) и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Община Велико Търново за поредна година стартират превантивно-информационна кампания „Виртуални действия – реални последици“. Началото на кампанията ще бъде информационна среща с деца, ръководители и възпитатели от ЦРДМ и ЦНСТ - Община Велико Търново. Тя ще се проведе в партньорство с Младежки дом и ще включва прожекция на филм по темата, беседа за рисковете в интернет, както и решаване на казуси по темата. Идеята е за пореден път да се заостри вниманието на децата за опасностите, които дебнат в интернет, както и да се изградят умения за справяне в такива ситуации, как да реагират и от кого да потърсят помощ при нужда. Мероприятието ще се проведе на 9 февруари в Младежки дом.
Кампанията ще продължи до края на месец февруари с информационни беседи и прожекции на филми по училищата.
МКБППМН и МКБТХ - Велико Търново още веднъж припомнят Горещата линия за подаване на сигнали за незаконно и вредно за деца съдържание в Интернет – web112.net, както и на адрес: hotline@online.bg

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.