22.02.2016 12:00

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци във Велико Търново

Община Велико Търново съвместно с фирмите „БалБок Инженеринг“ АД, „Грийнтех България“ АД и „Нуба рециклиране“ АД организира мобилни събирателни пунктове на следните опасни отпадъци от бита:
- лекарства с изтекъл срок на годност;
- живачни термометри;
- ампули;
- живак;
- лакове;
- бояджийски материали;
- домакински препарати;
- химикали;
- мастила;
- замърсени опаковки;
- негодни препарати за растителна защита;
- излезли от употреба батерии и акумулатори;
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Пунктовете ще бъдат разположени:
· 25.02.2016 г. от 10:00 часа до 16:00 часа.
Паркинг до микропазар "Бузлуджа"
· 26.02.2016 г. от 10:00 часа до 16:00 часа.
Пред МОЛ Велико Търново /паркинга на ул. „Симеон Велики“/
Системата за събиране на опасни битови отпадъци на „БалБок инженеринг”АД е отличена като „Зелена иновация” за 2014г.
Събирането на опасни битови отпадъци е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закон за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.