15.02.2016 13:00

Благотворителен базар на мартеници подпомага потребителите на социални услуги във Велико Търново

Благотворителен базар на мартеници започва да работи от днес във Велико Търново. Ръкоделията и сувенирите, които се предлагат, са изработени от потребители на социалните услуги на територията на общината. Събраните средства от продажбата им ще послужат за подпомагане на дейността на арт-ателиетата, които са създадени и работят към клубовете, центровете и домовете.
С подкрепата на кмета Даниел Панов сръчните майстори от социалните услуги традиционно разполагат с място в центъра на старопрестолния град, което ще ползват безвъзмездно. Щандът с ръчно изработени мартеници вече работи. Той се намира в непосредствена близост до централните автобусни спирки на ул. „Васил Левски” и сградите на Община Велико Търново и Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов”.
Част от ръкоделията и сувенирите ще бъдат подредени и в благотворителна изложба базар. От днес до 1 март експозицията ще гостува в центровете, домовете и клубовете на територията на Велико Търново и населените места от общината, в които се предлагат социални услуги. Изнесеният базар ще работи всеки ден от 10:00ч. до 18:30ч.
Графикът на изнесената благотворителна изложба на мартеници и сувенири, изработени от потребители на социалните услуги, е следният:
- От днес до 17 февруари включително: Дома за възрастни хора с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Церова кория; Центрове за настаняване от семеен тип на „SOS Детски селища”.
- От 18 до 20 февруари: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи – Велико Търново; Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни – Велико Търново; Дом за стари хора „Венета Ботева” – Велико Търново.
- 21 и 22 февруари: Съюз на инвалидите; Училище за талантливи деца в с. Русаля; Кризисен център за деца в с. Балван.
- 23 и 24 февруари: Дневен център за деца с увреждания “Дъга “ - Велико Търново; Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи I, II и III – Велико Търново.
- 25 и 26 февруари: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в Дебелец; Дневен център за възрастни хора с увреждания във Велико Търново; Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови“ във Велико Търново.
- 27 и 28 февруари: Дом за възрастни хора „ Св.Иван Рилски“ в с.Балван; Център за настаняване от семеен тип за деца – Велико Търново; Център за настаняване от семеен тип за лица - Велико Търново.
- 29 февруари и 1 март: Дневен център за възрастни хора – Велико Търново; Защитено жилище за лица с психични заболявания - с. Церова кория; Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения - Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.