28.08.2012 15:42

Зоните за развитие на Велико Търново до 2020 година бяха определени на обществено обсъждане

Експерти и граждани избраха днес на обществено обсъждане обхвата на трите зони за развитие на град Велико Търново до 2020 година.

Зоната с потенциал за икономическо развитие ще започва от Западен  промишлен район, продължава по ул. „Магистрална” до Южен пътен възел. Втората зона с преобладаващ социален характер ще обхване кварталите „Чолаковци”, „Зона Б” и „Бузлуджа”. Развитието на старата столица в областта на публичните функции с висока обществена значимост ще се реализира в централната градска част, която включва Старото военно училище, центъра, района на Стара болница, ул. „Караминков”, кв. „Варуша” и пространството около хълма Царевец.

Дебатът по избора на трите зони, които ще бъдат включени в проекта по изготвянето на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града до 2020 година, продължиха близо три часа. Пред присъстващите експерти от екипа по проекта представиха цялостната концепция за изработване на плана, неговите цели и критериите, по които трябва да се определят зоните за интегриране.

Много от гражданите изказаха мнение, касаещо районите, в които живеят и желание точно те да бъдат включени в плана. Определянето обаче става на базата на утвърдена от регионалното министерство методология, съобразена с европейските правила. Преди предложението на работната група е направено социалноикономическо проучване и изготвен анализ.

Обобщените данни представят силните и слаби страни на града, неговите възможности и заплахи. Направена е и телефонна анкета сред 800 души от болярския град. Допитването откроява кварталите „Чолаковци”, „Бузлуджа” и „Зона Б” като трудно достъпни, с най-малко зелени площи, със стари и занемарени сгради и високо ниво на безработица и бедност на населението. Тези данни също оказаха влияние при избирането на една от зоните за интегриране през следващите години. Анкетното проучване продължава в интернет вариант. Всеки гражданин може даде своите препоръки и мнение в сайта на Общината. 

Очаква се проектът за визията на Велико Търново да приключи към септември 2013 година. Предстоят още обществени обсъждания, както и приемане на плана от местния парламент, след което е одобрението от управляващия орган. Неговата стойност е 499 500 лева, собственият принос на Общината е в размер на 24 975 лева. Крайната цел е старата столица да се превърне в привлекателен за хората, интелигентен европейски град, водещ образователен, промишлен, туристически и културен център, с конкурентна икономика и високо качество на живот. Град, който е съхранил и автентичната си градска среда.

В общественото обсъждане участваха областният управител проф. Пенчо Пенчев, председателят на Великотърновския общински съвет Николай Ашиков, кметът на общината Даниел Панов, зам.-кметове, архитекти, експерти  и граждани.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.