06.04.2016 15:30

Община Велико Търново създаде силуетни планове за паметниците на културата по две улици в Стария град

Инициативата е на кмета на старопрестолния град Даниел Панов

С общи силуетни планове за къщите паметници на културата по две улици в старата част на Велико Търново ще бъдат облекчени процедурите за ремонт. Проектиранията са за сградите, разположени по южната част на ул. „Велчо Джамджията” и от двете страни на ул. „Стефан Стамболов”. Те са дело на експерти от общинската администрация и са внесени за одобрение в Националния институт за недвижимо културно наследство. За собствениците на къщите отпада изискването да съгласуват ремонтите с НИНКН. Те трябва единствено да се запознаят със силуетния план и отредената цветова окраска за техния имот.
Началото бе поставено още през 2013 г., когато бе изготвено и одобрено проектиране сградите по южната част на ул. „Велчо Джамджията”. Там собствениците на къщите започнаха да ги ремонтират с дарени материали от фирма „Баумит България”.
С предстоящите изменения на Закона за културното наследство и Закона за устройство на територията притежателите на къщи, които са архитектурно богатство, ще трябва да изпълняват общинските предписания за ремонт в кратки срокове.
Община Велико Търново и кметът Даниел Панов провеждат последователна политика за опазване архитектурното богатство на Велико Търново. Във връзка с нормативните промени бе отправено искане за създаване на изнесена структура на Националния институт за недвижимо културно наследство в старопрестолния град. Инициирани са законодателни изменения, които да увеличат правомощията на органите на местната власт спрямо бездействащите собственици на исторически сгради. От Велико Търново бе подето начинанието за създаване на Закон за старата столица.
Със заповед на кмета Даниел Панов е сформирана работна група от експерти, която обследва състоянието на сградите в старата част на Велико Търново и създава картотека със схематичен план. Като външен експерт е привлечена арх. Румяна Брайнова.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.