08.07.2016 14:00

Общините и синдикатите разширяват сътрудничеството си

Общините и синдикатите разширяват сътрудничеството си в сферата на труда, прилагането на социалните политики и местното самоуправление. Това стана ясно след работна среща между Националното сдружение на общините в Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Като председател на Управителния съвет на НСОРБ кметът на Велико Търново Даниел Панов подписа меморандума за партньорство между Сдружението и КНСБ. Подписа си от страна на Конфедерацията положи президентът й Пламен Димитров.
НСОРБ и КНСБ ще разработват и отстояват пред централната власт общи предложения за нормативни промени. С тях ще се цели развитие на децентрализацията, усъвършенстване на системата на делегираните дейности и на трудовите и социални стандарти.  
Двете организации ще работят заедно за насърчаване на младежките програми, създаване на условия за прилагане на гъвкави форми на заетост, осигуряване на финансиране за договореностите в колективните трудови договори на ниво общини. В това число влизат подобряване на условията на труд, обучения, квалификация и преквалификация, повишаване на работните заплати и др.
Друга мярка в меморандума предвижда общи действия за подобряване на нормативната уредба за местните данъци и такси и разширяване на собствената приходна база на местните власти. Стриктното прилагане на нормите на трудовото, социалното и антидискриминационното законодателство на територията на общините също ще е предмет на активно сътрудничество.
По време на срещата бяха засегнати и теми, свързани с финансирането и заплащането в общините, с образованието, здравеопазването, транспорта, културата и професионалното обучение на младите кадри.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.