29.07.2016 17:00

Родолюбива дама дарява част от Стамболовия хан на Община Велико Търново

Родолюбива дама от Варна, която притежава част от Стамболовия хан във Велико Търново, пожела да дари собствеността си на Общината. Намерението е обосновано с усилията, които кметът Даниел Панов и управленският му екип полагат за опазване и реставриране на паметниците на културата частна собственост – изготвянето на единни фасадни планове; иницииране на нормативни промени; партньорство с бизнеса и осигуряването на материали за фасадни ремонти и др. Към настоящия момент Стамболовият хан, строен през 1842 година от майстор Колю Фичето и обявен за недвижима културна ценност, има 14 собственици – физически лица, живеещи в различни точки на България. Реституираната сграда е полуразрушена и е в лошо състояние.
Безвъзмездното прехвърляне на собствеността върху частен имот напомня за редица примери от българската история, в които общественици и благодетели даряват сгради и средства за обществени каузи. По подобен начин през Възраждането и в първите години след Освобождението са строени или възстановявани църкви, училища, болници, читалища. Редица обществени сгради във Велико Търново също са възстановени с дарения след опустошителното земетресение през 1913 г. – Мъжката гимназия „Св. Кирил”, църквите  "Св. Св. Петър и Павел", "Св. Четиридесет мъченици", "Св. Димитър", "Успение Богородично", "Св. Св. Константин и Елена", "Св. Никола", "Св. Св. Кирил и Методий", катедралният храм "Рождество Богородично”.
Стамболовият хан е част от архитектурния групов ансамбъл от сгради – културни ценности в Старо Търново. Със заповед на кмета Даниел Панов комисия обследва множеството от сгради паметници на културата. На собствениците на 100 от тях са издадени предписания за укрепване и обезопасяване. С приетите от Народното събрание изменения до 3000 лева стават глобите за собственици, които не полагат нужните грижи за своите недвижими имоти - паметници на културата. Санкцията скача до 10 000 лева, ако културната ценност е унищожена и не е възстановена в срок, в същия вид и параметри. За юридически лица глобите са до 30 000 лева.
С нормативните промени Велико Търново става една от шестте общини, в които ще се създадат звена, разполагащи с част от правомощията на Националния институт за недвижимо културно наследство. Новата структура ще може да съгласува проектите за ремонт на покриви и фасади на сгради, които са част от групови ансамбли или са паметници на културата с местно значение.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.