02.08.2016 19:00

Във Велико Търново почистват 1,6 километра брегова ивица на р. Янтра, работи се в два от критичните участъци

Във Велико Търново почистват 1,6 километра от бреговата ивица на р. Янтра. Със специализирана техника се работи в два участъка, като се премахват всички изкуствени образувания в и около коритото – изкуствени острови, земна маса, наноси, храстовидна растителност. След реализацията на проекта Янтра ще има много по-добър отток, а в двата участъка вече няма да има предпоставки за образуване на т.нар. водни тапи, водещи до изкуствено повишаване на речното ниво.
По инициатива на кмета Даниел Панов експертният екип в Община Велико Търново създаде проект, за който бе осигурено финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Средствата са в размер на 396 810 лева. След проведена обществена поръчка е избран изпълнител – ДЗЗД „Ятрус”, с който е подписан договор за строителните дейности.
Първата зона е в кв. „Дълга лъка” и включва по 400 линейни метра от двата бряга около и под моста до южния вход на града, който е част от международния път Велико Търново – Гурково. Във втория участък влизат участъци от двата бряга на Янтра в района до квартал „Чолаковци”, където е мястото на вливане на р. Белица. Всеки от тях също е с дължина от по 400 метра. Ширината на всяка от зоните е между 15 и 30 метра.
Дейностите включват изгребване на хиляди кубически метра наносна и земна маса, депонирането и транспортирането й. Изкоренена е и храстовидната растителност непосредствено до бреговете и от руслото на реката. Цялостно се почистват и подходите към бреговата ивица и колоните на двата моста. Премахнати са изкуствените рампи и малки острови, които затрудняват отичането на водата и са предпоставка за изкуствено повишаване на нивото на реката при пълноводие.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.