02.08.2016 16:10

Комисия проверява състоянието на язовирите в общината

Комисия в разширен състав и с представители на различни институции проверява състоянието на язовирите, които се намират на територията на община Велико Търново. Огледът започна от днес, като първите два проверени водоема бяха „Акер дере” – с. Ново село и „Тъмни лък”. Те са общинска собственост и не са отдадени под наем. Експертите бяха предвождани от заместник-кмета на община Велико Търново проф. Георги Камарашев, а в състава на комисията участват квалифицирани експерти, заедно с представители от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Предмет на проверката е състоянието на преливниците и пропускателната възможност на язовирите, стените и водните кули, деретата и пътищата, които водят към тях, условията за бързооток. Огледът на „Тъмни лък” и „Акердере” показа, че и при двата изкуствени водоема са налице условия за нормално регулиране на обема при пълноводие.
Общо 18 са общинските язовири, които подлежат на проверки според нормативните изисквания. Огледите се правят най-малко два пъти в годината, с превантивна цел. Ако бъдат констатирани нередности, те се отстраняват своевременно. Така например, през пролетта бе сменен изпускателният кран на язовир „Мотела”, след като комисия констатира нуждата от предприемане на мярката. Почистен бе и районът около преливника. При язовирите, които са общинска собственост, но са отдадени за ползване, необходимите дейности се извършват от наемателите.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.