22.08.2016 17:00

Обследват речното корито в урбанизираната зона на река Янтра

От утре започва обследване на критични участъци в урбанизираната зона на р. Янтра и проектиране на почистването им. С помощта на специално оборудвана лодка ще бъде извършено геодезическо заснемане, заедно с проучване на хидрологията и хидроложките модели на реката. Дейностите ще обхванат целия район от квартал „Чолаковци” до тунелите под главен път I-V Русе - Свиленград. Те са възложени на специализирана фирма след проведена обществена поръчка.
По-рано днес кметът на Велико Търново Даниел Панов и представители на изпълнителя обходиха критични точки по течението на р. Янтра, които се намират в района на квартал „Асенов”. Обследването представлява етап от проектирането на цялостно почистване на речното корито, осигуряване на проводимост на водата, изгребване на острови и наносни маси. За последно дейности в подобен мащаб са извършвани през далечната 1991 г.
Проучванията ще дадат детайлна яснота къде има места с намалена проводимост, които нарушават оттока на р. Янтра и създават условие за изкуствено повишаване на водното ниво. Подобна съществува в района под тунелите на главния път Русе – Свиленград.
На базата на резултатите ще бъде изготвен проект за почистване на дъното и бреговете в определени речни участъци, като реализацията ще бъде на етапи. Финансиране за проучванията и проектирането е осигурено от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.