23.08.2016 16:08

Проектират укрепване на 5,3 километра от бреговата ивица на река Янтра и възстановяване на проводимостта на реката

Планират дейности и за коритото на река Белица край Килифаревския манастир

Във Велико Търново започна проектиране на укрепването на над 5 километра от бреговата ивица на река Янтра и възстановяване на проводимостта на реката. С помощта на специализирана техника се извършват геодезическо заснемане, проучване на хидрологията и хидроложките модели на реката, както и на инженерната геология. Дейностите обхващат четири критични участъка в рамките на града. Осигурено е финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
Целта е градската среда да бъде защитена от високите води на Янтра, да бъде снижени рисковете от наводнения, разливи и причиняването на щети на сгради, имоти, стопанства, инфраструктура, детски площадки и благоустроени терени. Чрез проучването ще бъдат проектирани следните дейности: почистване на наносите и островите от тиня, пясък, баластра и земни маси, които се намират в речното легло и на дъното; премахване на храстовидната растителност; укрепване на бреговете.         
Първият участък във Велико Търново включва района около моста в индустриалната зона срещу квартал „Чолаковци” и обхваща 770 метра от всеки бряг по течението на Янтра. Втората зона за проектиране започва 100 метра преди въжения мост в кв. „Чолаковци” и продължава още 520 метра след него. Третият участък е с обща дължина от 1400 метра – обхванати са част от улица „Крайбрежна”, бреговете около стария бент и след моста в кв. „Света гора”. Четвъртата зона започва от района на бившата фабрика „Васил Мавриков”, включва Владишкия и Каменния мостове в кв. „Асенов” и пространството под главния път Русе – Велико Търново, където са тунелите. Дължината на бреговете и коритото е около 1200 метра.
Същите проектни дейности ще бъдат извършени и за коритото на р. Белица, в района около Килифаревския манастир. Ще бъдат обхванати 420 метра от десния бряг на реката, като ще се планират мерки за укрепване на земната маса и почистване на речното легло от наноси.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.