25.08.2016 13:30

Над 57 хиляди лева допълнително получават населените места от общината от продажби и наеми на общинско имущество

Над 57 хиляди лева допълнително получават към момента населените места от общината от продажби и наеми на общинско имущество, което е предоставено за управление на кметовете и кметските наместници. Средствата се предоставят в изпълнение на нормативно заложената разпоредба 30% от стойността на горепосочените сделки да се преведат по сметките на съответните кметства и кметски наместничества.
10 143 лева за заложени за проекти във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, конкретно за реконструкция на улична мрежа на територията на кметства и кметски наместничества. Още 1172 лева са достъпни за дейност „Община администрация”. 16 479 лева ще бъдат предоставени за проекти на населените места за второто шестмесечие на 2016 г.
Допълнителни средства в размер на 30 138 лева ще бъдат достъпни и за проекти на селата Самоводене, Пчелище и Шемшево, в резултат на продажби на общинско имущество на територията на тези кметства, извършени от Общинската агенция за приватизация. 3155 лева са парите за с. Самоводене, 11 592 лева – за с. Пчелище и 15 391 лева – за с. Шемшево. Сумите представляват 30% от стойността на сделките.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.