03.10.2016 14:30

Община Велико Търново приема предложения за Календар на културните събития през 2017 година

Във връзка с подготовката на Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2017 година, дирекция „Култура и туризъм“ приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара.
Предложенията трябва да съдържат:
1. Организатор и партньори.
2. Описание на събитието:
·жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.);
·тематика;
·връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.;
·провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога;
·провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.
3. Дата и място на провеждане.
4. Участници/изпълнители – проектен списък/брой.
5. Програма - проект.
6. Целева публика, прогнозен брой публика.
7. Техническо обезпечаване и технически план (напр. озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт, техническо оборудване, реклама и др.).
8. Финансов план на събитието и очаквано финансиране от бюджета на Община Велико Търново - проект.
Задължително е да се посочат данни по всички точки, максимално допустим обем:  две страници формат А4.
Предложения се приемат до 31 декември 2016 година на e-mail: albena.angelova@veliko-tarnovo.bg или greta.ivanova@veliko-tarnovo.bg
За допълнителна информация: дирекция „Култура и туризъм“, тел. 062 / 619 411 – Грета Иванова, главен експерт и Албена Ангелова, организатор.
Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.
Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2017, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и одобрение.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.