30.01.2017 12:00

С нов кризисен център във Велико Търново ще помагат на хора в беда

Нов кризисен център ще бъде създаден във Велико Търново в подкрепа на хора в беда, съобщиха на пресконференция директорът на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване” Росица Димитрова и главният експерт Жоро Ковачев. Две иновативни къщи, всяка с капацитет от 15 места, ще бъдат изградени в квартал „Зона В”. В тях кратковременно ще бъдат настанявани пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие или престъплението трафик на хора, също мъже и жени, останали временно без дом заради бедствена ситуация – пожар, наводнение и др.
Кризисната интервенция, включително чрез работата на мобилни екипи, както и мерките за подкрепа /индивидуална, психологическа, юридическа, социално включване/ ще са с продължителност три седмици, три или шест месеца.
Проектът на Община Велико Търново „Кризисен център за лица” е заложен в интегрирания план за градско развитие и възстановяване и попада в обхвата на зоната с преобладаващ социален характер. Изграждането му е част от одобрената инвестиционна програма по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. С Управляващия орган вече е подписан договор, а осигуреният финансов ресурс е над 2,1 милиона лева. Срокът за строителството и оборудването на двете иновативни къщи е 30 месеца. В тях ще бъдат внедрени различни системи – за пречистване на водата, за собствено производство на ток чрез слънчеви колектори и др. Така ще се постигнат икономии на разходите за консумация на ток, вода, отопление и пр.
За създаването на социалната услуга в кризисния център и за първоначалното кадрово осигуряване ще бъде разработен и защитен проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Впоследствие дейностите ще бъдат финансирани от държавния бюджет.
Като нова социална услуга, подлежаща на европейско финансиране по интегрираните планове за градско развитие, Кризисният център за лица е най-гъвката възможна. Изборът на Община Велико Търново е обоснован от потребностите за различна по вида си кризисна интервенция спрямо лица от максимално широк кръг целеви групи.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.