02.02.2017 16:00

Пето международно биенале на Църковните изкуства

Велико Търново 2017

В периода 18 октомври – 18 ноември 2017 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Петото биенале на църковните изкуства.
Изложбата е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика.
Събитието се провежда под патронажа на Ректора на Великотърновския университет и е посветено на 25 годишнината от създаването на специалност „Църковни изкуства” при Православен богословски факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".
Организатори на събитието са Община Велико Търново,  ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет.
Партньори на Биеналето за Църковни изкуства са Света Великотърновска митрополия, Съюз на българските художници, Представителство на СБХ – Велико Търново и Фондация “Покров Богородичен”.
Целта е като традиционен форум за културна комуникация Биеналето да популяризира съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства.
Участници може да са художници, работещи в областта на църковните изкуства.
Условия за участие:
  • иконопис – до три творби;
  • дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани творби;
  • стенопис и мозайка – до три творби в материал и/или три табла с фотоси или проекти на реализирани творби;
  • утвар, текстил, графика, миниатюра и други - до три творби;
  • мултимедийно представяне на реализирани творби.
Представените произведения и табла с фотоси да са във вид готов за експониране.
Заявки за участие в изложбата се приемат до 1 септември 2017 г. на електронен адрес: theolog@uni-vt.bg или адрес: Светла Иванова, Православен богословски факултет, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2.
Желаещите да участват трябва да изпратят качествени фотографии на творбите и попълнен формуляр за участие в електронен вид или по пощата. Организаторите се задължават да направят предварителна селекция на творбите по изпратените заявки за участие. В селекцията участват членовете на катедрата-организатор и поканените от нея утвърдени специалисти в областта на църковните изкуства. Резултатите ще бъдат обявени на 11 септември 2017 г. в сайта на Православен богословски факултет, в сайта на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"  и в Православието.БГ.
Творбите за изложбата се приемат от 9 до 13 октомври 2017 г. в Изложбените зали в град Велико Търново, ул. “Рафаел Михайлов “ №1, тел. 0884 037556 – Мария Маринова.
Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците.
Произведения, неотговарящи на обявените условия, няма да бъдат приемани. На гърба на всяка от творбите или таблата авторът трябва да посочи наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение и стойност.
След приключване на изложбата произведенията ще бъдат върнати лично или на посочения адрес за сметка на автора.
Организаторите не носят отговорност за творби, непотърсени в срок от 1 месец след приключване на изложбата.
Всеки автор ще получи сертификат за участие в Биеналето и CD-каталог. Електронният каталог ще бъде публикуван в сайта на Православен богословски факултет в Православието.БГ и във фейсбук страницата на специалност „Църковни изкуства”.
Формуляр за участие може да изтеглите от тази страница.
адрес: Православен богословски факултет
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
ул. “Теодосий Търновски” № 2
гр. Велико Търново
тел: +359 62 618243, 0878 653444
e-mail: theolog@uni-vt.bg
Официален сайт на ПБФ: http://pbfvt.pravoslavie.bg/
Facebook: Специалност Църковни изкуства
Автори, които към момента на провеждане на Биеналето се намират в бакалавърски курс на обучение в това направление и все още не са придобили съответната образователна степен, нямат право на участие.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.