17.03.2017 12:00

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2016 г.

На основание чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Община Велико Търново кани всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2016 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 28.03.2017 г. /вторник/ в Голяма зала на Община Велико Търново от 17.30 часа.

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.