27.05.2017 19:00

Нивото на река Янтра във Велико Търново започна да спада

Нивото на река Янтра достигна до 4,40 м. в 17,30 ч. днес, след което започна да спада и към 19,00 ч. вече е под 4,00 м. при критична стойност от 6,50 м. за урбанизираната територия на Велико Търново. Кметът на Велико Търново Даниел Панов разпореди компетентните служители в звеното за бедствия и аварии в Общината да следят всички рискови участъци по поречието на Янтра на всеки час. Помага им и група от „Гражданска защита”.
От 12,30 ч. до 17,30 ч. бе отчетено повишаване – река Янтра се вдигна от 3,00 м. до 4,40 м. В нито един момент опасност от наводнения не бе регистрирана.
Под постоянното наблюдение са и притоците на Янтра, които пресичат територията на община Велико Търново. Даниел Панов държи постоянна връзка с кметовете и кметските наместници на населените места за нивата на малките реки и дерета, язовири, както и за свлачищни процеси. Не са подадени сигнали за аварийни ситуации.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.