27.05.2017 17:00

Следят река Янтра на всеки час

Нивото се покачи от 3,00 на 3,80 метра

Река Янтра продължава да бъде под постоянно наблюдение. Кметът на Велико Търново Даниел Панов разпореди компетентните служители в Общината да следят нивото във всички рискови участъци на всеки час. От 12,30 ч. до 15,30 ч. е отчетено повишаване – река Янтра се вдигна от 3,00 м. до 3,80 м. Критичните стойности на нивата в урбанизираната зона на Велико Търново са 6,50 метра в кв. „Чолаковци” и 7,20 метра в кв. „Асенов”. За момента опасност от наводнения няма.
Под постоянното наблюдение са и притоците на Янтра, които пресичат територията на община Велико Търново. Даниел Панов е изискал постоянна информация от кметовете и кметските наместници на населените места за нивата на малките реки и дерета, язовири, както и за свлачищни процеси. Не са подадени сигнали за аварийни ситуации.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.