11.07.2017 14:30

Велико Търново домакинства национално обучение на експерти по местни данъци и такси

Кметът Даниел Панов откри форума, събрал представители на 60 общини

Велико Търново домакинства национално обучение на експерти и специалисти в сферата на местните данъци и такси. Форумът е организиран от дружеството на Националното сдружение на общините в България „НСОРБ – Актив“. Дискусията събра представители на над 60 общини и бе открита от кмета на старопрестолния град и председател на НСОРБ Даниел Панов.
„Събираемостта на местните данъци и такси е основна тема за местните власти. Радващо е, за 2016 г. общините са я повишили с 16% спрямо 2015 г. Вярвам, че практиките, опита, казусите и дори проблемите, които ще споделите помежду си, ще са полезни за всички вас и ще подобрят работата на администрациите за реализиране на повече собствени приходи. Националното сдружение продължава да работи при активен диалог с изпълнителната власт за финансовата децентрализация и разширяване на приходоизточниците на общините“, каза Даниел Панов по време на откриването на обучението.
Община Велико Търново бе дадена като пример за отлична събираемост на местните данъци и такси. За 2016 г. постъпленията са над 19,6 милиона лева, а за период от четири години бе постигната тенденция на устойчив ръст, вариращ между 10 и 15% годишно. Финансовите разчети сочат, че за 2017 г. очакваните постъпления ще са с около 1 милион лева повече спрямо миналата година. „Обърнете внимание на т.нар. „стари задължения“. За пет години, откакто съм кмет, във Велико Търново ги намалихме седем пъти“, бе съветът на Даниел Панов.
Двудневният форум включва и участие на съдебни изпълнители, с цел подобряване на кореспонденцията с общините по процедурите спрямо некоректни платци.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.