16.03.2012 16:57

Проведе се среща между кмета на Община Велико Търново и министър Тотю Младенов

Възможностите за реализиране на инвестиции и услуги в сферата на туризма, в това число и в селския, обсъдиха кметът на общината Даниел Панов и социалният министър Тотю Младенов.

Предмет на дискусия бяха и шансовете за обучение след средно образование в Център за професионално обучение и квалификация с партньорство от страна на институции и организации от Република Австрия.

Обсъдени бяха предстоящите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в сферата на социалните услуги за лица с увреждания и възрастни хора.

Дългосрочна стратегия чрез публично-частно партньорство, включително с международно участие, за изграждане на Домове за стари хора, както и възможностите за предоставяне на медико-социални услуги за възрастни хора в домашна среда, са други акценти от разговора на градоначалника с министър Младенов. Коментирана бе и възможността за организиране на среща с представители на великотърновския бизнес за разясняване на оперативните програми, ориентирани към бизнеса за трудова заетост.

На срещата в кабинета на кмета присъстваха областният управител и председателят на Великотърновския общински съвет.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.