30.08.2017 09:00

Покана по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"

От името на ръководството на Община Велико Търново имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по повод изпълнение на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“.
Проектът е финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Пресконференцията ще се състои на 1 септември 2017 г. от 10.30 часа в административната сграда на Община Велико Търново,  зала 302. 
В събитието ще вземат участие представители на Община Велико Търново, партньори и екипа за управление на проекта.

С уважение,
ПАВЕЛ ХРИСТОВ
Ръководител проект

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.