24.04.2018 09:00

Водосвет и първа копка за мащабните инвестиции по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официалната церемония по започване на строителството – „Първа копка“ на 25 април 2018 г. /сряда/ от 11:00 часа на обект: площад "Св. Св. Кирил и Методий", на която ще бъде извършен водосвет на строително-монтажните работи по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоарни настилки в този район на старата градска част по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, по Административен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-С01 (№ РД-02-37-26/17.01.2017 г.).
Общата стойност на проекта е 11 010 062,50 лв., от които 9 358 553,12 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509,38 лв. - съфинансиране от националния бюджет, а за строително-монтажните работи в старата градска част на Велико Търново в бюджета на проекта са предвидени средства в размер на 7 418 850,75 лв. с ДДС.
Общата цел на проекта е подобряване привлекателността на град Велико Търново като градски и туристически център, който осигурява адекватно качество на живот, свободен достъп до обновена и благоустроена, ключова за градските системи инфраструктура, както и достъп до безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество физическа и жизнена среда.
Проектът да бъде извършена реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, прилежащи тротоари, пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, поставяне на указателни и информационни табели и елементи на градското обзавеждане.
Периодът за реализация на всички дейности по проекта е 17.01.2017-17.07.2019 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.