17.12.2012 15:15

Даниел Панов внася в Министерски съвет проблема с щетите от дърводобива върху обществената инфраструктура

Кмета на общината обедини институциите и фирмите във връзка с проблемите, предизвикани от дърводобива

  Кмета на Община Велико Търново организира работна среща с представители на районно управление на горите, фирмите, които извършват дърводобив, полицията, кметовете и кметските наместници на населени места, във връзка с набелязване и предприемане на мерки за решаване на многобройните проблеми, предизвикани от дърводобива.

По време на проведените общи събрания в 23 населени места на територията на Община Велико Търново, кметът чу многобройни оплаквания от начина, по който се извършва добива и транспортирането на дървен материал.

В много населени места беше поставен въпроса, че сечта не е регулирана и контролирана добре, че се сече „до голо”, че се създават предпоставки за свлачищни процеси, че транспортирането на дървеният материал с тежки камиони уврежда и нерядко унищожава инфраструктурата и причинява големи щети, че се нанасят щети на частни домове и земеделски имоти.

Кмета на общината сподели личните си впечатления, че не се спазват ограничителните знаци за тонажността на камионите. Нарушават се пътните настилки, отводнителни и канализационни съоръжения. Инвестира се в ремонти на улиците и пътищата, но в същото време камионите буквално разгазват пътищата. Свличат се пътни настилки, пропадат дворове, цепят се стени на къщи, увреждат се мостови конструкции. Необходима е по - добра координация между всички институции и фирми, за да се подобри като цяло тази дейност.

Даниел Панов се обърна към присъстващите фирми, които извършват дърводобив, като заяви, че целта на срещата в никакъв случай не е да се пречи на бизнеса, а да се регламентират всички дейности, да се защитят хората и обществения интерес, да се спазва нормативната уредба, да не се създават проблеми с инфраструктурата и унищожаване на частни жилищни имоти и земеделски земи.

„Не е редно печалбите на едни да предизвикват проблеми и страдания на други и щети върху обществената инфраструктура” - заяви кмета.

Ако е необходимо ще се дискутират и законодателни промени. Необходим е консенсус и разбиране от всички, за да се намери решение на този значим проблем.

Г-н Бобонков от ДГС „Болярка” сподели: „Поемам ангажимент за всички дейности в държавните гори, да се подобри работата и да се засили контрола”.

Според г-н Бобонков основния проблем е да се изведат от анонимност хората, които влизат в гората за сеч. Необходима е координация между компаниите, които секат държавни, частни, общински и църковни гори. Контрола над по - големите площи е възложен на собственика и на районно управление на горите.

Стефан Стефанов,  кметски наместник на Войнежа, сподели, че се е случвало селото да осъмва със стотици секачи и над 50 коня. Пътя към Войнежа е превърнат на „юфка”, моста е подкопан и основите му са във въздуха. Плащат си глобите и продължават.  Дървесината се извозва  денонощно. Хората в селото са готови на всичко - включително да легнат на пътя, за да се прекрати тази практика със съсипване на пътища и мостове.

Беше направено предложение органите на агенция „Пътна инфраструктура” да проверява документите на превозвачите, да бъде използвана подвижна лаборатория и кантар, който на място да проверява всеки камион,  натоварен над 23 тона и да бъде спрян.

Представители на фирмите, които добиват дървесина, заявиха готовност, ако бъде регламентирано по подходящ начин,  да се заплаща такса „Инфраструктура”. Може да се въведе съобразно издадено позволително за сеч на фирмите. Кметските наместници трябва да определят претоварища и да видят къде е подходящото място и да се регулира процеса.

Кмета на Община Ввелико Търново отбеляза, че от проведените срещи и според мнението на гражданите, един от основните проблеми е извозването на дървесина през нощта.

Кметовете на населени места и кметските наместници апелираха към представителите на фирмите, които секат, да контролират наетите работници, за да се предотвратят голяма част от проблемите, които те предизвикват в малките населени места с поведението си.

Кмета на общината помоли представителите на всички институции до 27 декември да предложат необходимите мерки за решаване на проблема. До 15 януари 2013 г. е необходимо да има подготвено решение.

Комисар Живко Коцев, директор на областна дирекция на МВР заяви, че  проблема е изключително сериозен, необходими са спешни и работещи мерки, за да не се стига до произшествия и нещастни случаи. "Ако е необходимо ще бъде ангажирана цялата областна дирекция и ако трябва нито един камион няма да влезе и да излезе от горите." Той отправи апел към институциите в горския сектор да се набележат мерки, срокове и отговорници, за да се реши проблема, да има уведомяване към кметовете, да се определи пътя и трасетата, да се поставят пътните знаци, да се прилагат санкции.

Иван Каназирски, началник на „Охранителна полиция” заяви, че институциите имат волята, ресурса и организацията, които може в голяма степен да помогнат за решаването на този сериозен обществен проблем. ”Хората на територията на общината трябва да се чувстват спокойни и защитени”.

Областния управител е издал заповед, въз основа на която ще бъде извършен преглед на знаковото стопанство. До петък това трябва да стане на територията на общината. Ще бъдат набелязани мерки за ограничаване на камионите с  тонаж, които нарушават ограниченията. Нужно е регламентиране на претоварища и трасета за преминаване на камионите с дървесина. Всеки, който наруши тези трасета и се движи извън тях, ще бъде санкциониран.

След Нова година ще бъде проведена втора работна среща с всички институции, които имат отношение към проблема за набелязване на конкретни мерки и график за предприемане на необходимите действия.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.