30.11.2018 16:00

Начална конференция за стартиране дейностите по проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”

На 03.12.2018г. /понеделник/, с начален час 12:30 ч,  в  конферентната зала на хотел „Премиер“, гр. Велико Търново, ще се проведе начална конференция за стартиране дейностите по проект. Организираната конференция ще представи пред обществеността партньорите по проекта, съвместните проектни дейности, цели, целеви групи, както и ще бъдат конкретизирани очакваните резултати, графика за изпълнение на дейностите и партньорствата по проекта. Конференцията е успешна публична медийна проява, насочена към обмяна на партньорски идеи и положителни практики за целесъобразното и навременно изпълнение на проектните дейности, като бенефициентите по проекта, ще имат възможност да се представят, както и да изложат очакванията си и идеите си за успешното реализиране на проектните дейности. Съгласно подписания Договор за безвъзмездна помощ, продължителността на проектните дейности е 36 месеца.
Начална дата на дейностите:14.09.2018 г. Крайна дата:13.09.2021 г.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да се оцени и подобри устойчивото икономическо използване на културните ценности и общото културно наследство в региона на централна България чрез разработване на съвместен интегриран туристически продукт, основан на популяризирането на нов общ тематичен маршрут "Арте и култура".

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Разработване на съвместен тематичен маршрут "Изкуство и култура", иновативни съвместни туристически услуги и Маркетингова стратегия на интегрирания туристически продукт "Изкуство и култура";
  • Организиране на рекламна кампания;
  • Разработване на интерактивен семинар "Работа и игра: Арт терапия", интерактивен семинар "Археолог за ден";
  • Организиране и провеждане на културно открито "Urbanart" в Калафат и на културно открито "Urbanart" във Велико Търново.

Предвижданите дейности за инвестиции в инфраструктура са културните обекти Регионална Художествена галерия "Борис Денев" в гр. Велико Търново и Двореца - музей „Маринку“ в гр. Калафат, които ще бъдат модернизирани, за да се превърнат в модерни центрове за изкуство, които да привлекат значителен брой туристи чрез  организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите.

РЕЗУЛТАТИ: Пет създадени интегрирани туристически продукта /услуги, 2 общи стратегии, политики или планове за управление (включително повишаване на информираността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчива икономическа употреба.

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.