08.07.2019 17:00

Община Велико Търново приключи проект „Изграждане на кризисен център за лица”

Община Велико Търново приключва изпълнението на дейностите по проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ на 17.07.2019 г. На  08.07.2019 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Алегро“ се проведе финална пресконференция, на която бяха съобщени постигнатите резултати.
Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.
Срока за изпълнение на дейностите е 30 месеца.
Начало на проекта: 17.01.2017 г.
Край на проекта: 17.07.2019 г.
Безвъзмездна финансова помощ:  2 169 123,77 лв.        
На финалната пресконференция присъстваха проф. Георги Камарашев – зам.-кмет на Община Велико Търново, г-жа Мариела Цонева – директор Дирекция „Проекти и програми“, г-жа Росица Димитрова - директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, г-н Иван Даскалов  представители на фирмата изпълнител „ПК ИНЖЕНЕРИНГ“ ДЗЗД, гр.София, представители на социални услуги в Община Велико Търново, медии.
С реализиране на проектните дейности е изграден, обзаведен и оборудван „Кризисен център за лица“, състоящ се от две двуетажни сгради находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 6 и № 8, с общ капацитет 30 места. Услугите, които ще се предлагат в  центъра, са насочени към лица, жертва на насилие, бездомни, социално слаби лица, лица, жертва на трафик и/или експлоатация; лица, останали без подслон след бедствени ситуации, и се предоставят за срок до 6 месеца като са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.
С предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ ще се реализират дейностите на проекта - кризисна интервенция; индивидуална подкрепа; подобряване или формиране на умения за социално включване; индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар; активно включване в обществения живот.
Общината ще осигури възможност за социално включване и целогодишно ползване на услугата от максимално широк кръг от нуждаещи се лица, тъй като капацитетът на двата центъра предвижда предоставянето на услуга на 30 лица.
Предоставянето на услугата ще допринесе за разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя Община Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.