01.11.2019 09:00

Община Велико Търново успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ

От 01.09.2019 г. Община Велико Търново успешно стартира предоставянето на механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ с 35 ползватели и 35 лични асистенти, с които са сключени трудови договори, съобразно определените месечен брой часове в издадените от Дирекция „Социално подпомагане“- Велико Търново направления за включване в механизма „Лична помощ“.
Към 21.10.2019 г. Община Велико Търново е изплатила в срок дължимите за месец септември възнаграждения на лицата, назначени на длъжност „Личен асистент“ в размер на 20 399,25 лв., след предоставени в срок отчети за отработените часове, съдържащи кратък доклад за осъществените през месеца дейности.
Към 01.10.2019 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 58 лица, в това число 6 деца, като на територията на Община Велико Търново са обхванати 9 населени места - гр. Велико Търново, с. Ресен, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Никюп, с. Беляковец, с. Пчелище, с. Самоводене, с. Буковец.
Към 01.10.2019 г. в Община Велико Търново по реда на Закона за личната помощ са сключени трудови договори с 58 лични асистента, като от тях 52-ма са близки или роднини на ползвателите,  28 е броят на назначените на длъжност „Личен асистент“ лица, които са пенсионери придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 5-ма са асистентите придобили право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Към 21.10.2019 г. в Списък на кандидатите за асистенти в Община Велико Търново са включени 11 кандидати за лични асистенти, с които не е сключен трудов договор и които не са посочили конкретен ползвател на когото да предоставят механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ.
Към настоящия момент Община Велико Търново предоставя почасово социално-здравни услуги в домашна среда по четири направления, като обхваща над 340 лица с увреждания и възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.