10.02.2020 16:00

Публично-частно партньорство привлича средства за изграждане на път между Велико Търново и с. Леденик

Публично-частно партньорство между Община Велико Търново и водещата в България компания в сферата на хранително-вкусовата индустрия „Престиж – 96“ АД привлича средства за изграждане на нов път между Велико Търново и Леденик. В основата е планираното от компанията изграждане на нова производствена база на територията на селото. Реализация на мащабния инвестиционен проект, който е на стойност от близо 6,5 милиона лева“, ще доведе и до разкриване на нови 150 работни места.

По повод своя проект компанията „Престиж – 96“ АД получи сертификат за инвеститор клас „А“, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. По силата на същия нормативен акт, инвестициите от класове „А“ или „Б“ са основание за предоставяне на финансово подпомагане от страна на държавата за елементи от техническата инфраструктура, свързани с реализацията на даден инвестиционен проект. В тази връзка Община Велико Търново отправи официално предложение до Министерство на икономиката за прилагане на този тип мярка за подкрепа и насърчаване на инвестиции - отпускане на целева субсидия в размер на около 1 милион лева, необходими за изграждането на път между Велико Търново и с. Леденик. Отсечката ще обслужва и новата производствена база на инвеститора.

„Подобряването на експлоатационното състояние на местния общински път към фабриката на компанията, получила сертификат за инвеститор клас „А“, ще окаже благоприятен ефект върху цялостното развитие на бизнес средата в района. Това би насърчило и останалите фирми, разположени в съседство, да предприемат подобен тип инвестиции, свързани с разширяване на техните производствени комплекси“, гласи становището на местната власт в старопрестолния град.

Община Велико Търново припомня, че други модели за публично-частно партньорство  дава и местната Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение и за издаване на сертификати клас В“. Облекченията, от които могат да се ползват предприемачите, са в няколко насоки – съкратено и индивидуално административно обслужване, специален ред за придобиване или учредяване на вещни права върху имоти частна общинска собственост и др. Размерът на инвестицията за клас „В“ трябва да е до 2 милиона лева, а на територията на града и общината функционират редица компании и предприятия, които отговарят на тези критерии.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.