27.10.2020 14:00

40 деца и младежи от социални услуги във Велико Търново получиха компютри и таблети

Безплатни лаптопи, настолни компютри, таблети и лазерни мултифункционални устройства (принтер и скенер) осигури Община Велико Търново за ефективното и качествено образование на 40 деца и младежи от пет социални услуги, функциониращи в старопрестолния град. Те са записани като ученици през учебната 2020-2021-а година, а хардуерът ще подпомогне обучението им.
Подпомагането е за деца и младежи, лишени от родителски грижи и настанени в центрове от семеен тип.
Всички лаптопи, настолни компютри и таблети разполагат с необходимия лицензиран софтуер.
Инвестицията в IT оборудването е за близо 19 хиляди лева, а 100% от сумата е осигурена целево. За целта Община Велико Търново разработи и успешно защити проект пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.
Освен да насърчи образователния процес и непрекъснатостта му, проектът подпомага самостоятелността на ученици и по-активното им социално включване. Инвестицията подобрява и качеството на предоставяните от Община Велико Търново социални услуги.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.