06.01.2021 15:00

Община Велико Търново стартира новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Специализирана социална услуга за подкрепа на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, както и на хора в над-трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване стартира Община Велико Търново. В изпълнение на Закона за социални услуги, от 4 януари 2021 г. е обявен и прием на документи в две направления: потребители на асистентска подкрепа, както и социални асистенти, които ще бъдат назначени, за да помагат на потребителите.
Грижата за хората в нужда ще бъде определена съобразно индивидуална оценка на потребностите. До 4 часа дневно всеки работен ден е максималната продължителност за ползване на новата социална услуга.
Одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат назначени на пълен работен ден. Един социален асистент ще предоставя подкрепа на минимум двама потребители.
Документите се приемат всеки работен ден в информационния център на партера на общината. Условията и целият обем информация, свързана с кандидатстване както за потребители, така и за социални асистенти, са публикувани в сайта на Община Велико Търново на следния адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/socialni-dejnosti-/socialna-usluga-asistentska-podkrepa/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.