06.01.2021 17:00

Информация относно общински приют за безстопанствени кучета и свързани дейности

Община Велико Търново притежава приют за безстопанствени кучета /ОПБК/, който  въведен в експлоатация през 2015 г с Удостоверение № 154/10.09.2015 г. В приюта има лечебно заведение, регистрирано като ветеринарна амбулатория II-ра категория, с уникален регистрационен № 0492088. Към ОПБК са назначени двама регистрирани ветеринарни лекари на трудов договор. Залавянето и транспортирането на кучета се извършва при условията на ЗЗЖ и ЗВД. Настанените в приюта безстопанствени кучета се ваксинират, обезпаразитяват, кастрират, накратко казано „обработват“. На обработените кучета се поставя микрочип и ако не се  явят осиновители за тях, се връщат по местата, откъдето са заловени. За всички преминали през  ОПБК кучета,  се води електронен регистър, данните от който се изпращат на Община Велико Търново и ОДБХ-Велико Търново.
В парк "Никола Габровски" във Велико Търново е изградена още една зона за свободно разхождане на домашни любимци.
Община Велико Търново извършва безплатни кастрации на домашни и дворни кучета и котки.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.