05.02.2021 11:00

Покана за обществено обсъждане проект за бюджет 2021 г. и поемане на общински дълг през 2021 година

На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси в Община Велико Търново,
КАНИМ
Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане Проект за бюджет 2021 г. и за поемане на краткосрочен общински дълг през 2021 година. Общественото обсъждане ще стартира  на 12.02.2021 г. /петък/ с качването на материалите на официалния Интернет портал на Община Велико Търново, секция „Икономика и финанси“, подсекция „Бюджет и финанси“, където ще бъде публикувано Предложението за бюджет 2021 г. по пълна бюджетна класификация.
Заинтересованите лица могат да свалят и попълнят Приложение №1 Формуляр за публично обсъждане на проекта на бюджета, достъпно на официалния Интернет портал на Община Велико Търново, секция „Икономика и финанси“, подсекции „Бюджет и финанси“, „Документи“, на уеб адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ikonomika-i-finansi/byudzhet-i-finansi/dokumenti-byudzhet-i-finansi/ , както и да получат бланки на хартиен носител в Център за административно обслужване на адрес: гр. В. Търново, пл. Майка България №2.
До 17.00 часа на 15.02.2021 г. попълнените формуляри с предложения могат да се подават, чрез:
  1. Електронен адрес discusia@veliko-tarnovo.bg
  2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), включваща: изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица, достъпна на уеб адрес https://edelivery.egov.bg Достъпа до системата се осъществява посредством регистрация и вход с електронен подпис или ПИК на НОИ
  3. На хартиен носител в Център за административно обслужване на адрес: гр. Велико Търново, пл. Майка България №2
На 12.02.2021 г. от 11.00 часа ще се проведе онлайн представяне на основните параметри на Проекта на Бюджет 2021 г, чрез платформата Cisco webex meetings, която може да бъде достъпна чрез уеб адрес https://velikotarnovo.webex.com/velikotarnovo/j.php?MTID=mc94840d126b3648a892e03e4b6349f65. Достъпът до Cisco webex meetings не изисква регистрация от страна на участниците.
Публичното представяне ще бъде излъчвано онлайн чрез страницата на Община Велико Търново в социалната мрежа Facebook на адрес https://www.facebook.com/VTmunicipality
Д-р инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.