12.02.2021 17:00

Икономически и социални възможности за великотърновци и по-добро качество на живот – приоритети в Бюджет 2021

Бюджет 2021 на Велико Търново акцентира върху възстановяването след Covid-19, по-доброто качество на живот, инвестиции в инфраструктурата и екологията.  А образованието, културата и подкрепата за хора в нужда отново са сред водещите приоритети.
Основните параметри и макрорамката на Бюджет 2021 и инвестиционната програма са представени от заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова и проф. Георги Камарашев, както и от директора на дирекция „Финанси“ Мариян Маринов.
Сред приоритетите са приключване на проекти, финансирани по оперативните програми в програмния период 2014-2020 г., предоставяне на икономически и социални възможности на населението, осигуряване на свързаност между техническа, транспортна и социална инфраструктура чрез изграждане на нова или адаптиране и обновяване на съществуваща такава. А инвестиционната програма е пряко насочена към подобряването на качеството на живот и развитие на кварталите.
Планирано е обновяване на водопроводите и отводнителната система под целия булевард „България“. Нова мрежа за питейна вода ще бъде положена също в района на предвидените за изграждане улици „Козлодуй“, „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“ и „Димитър Благоев“, както и поетапно в Стария град при ремонтите на онези улични участъци, които са извън обхвата на големия проект по ОП „Региони в растеж“. 
Планиран е стартът на реконструкцията над 17 км пътища, улици и кръстовища – бул. „България“, пътната мрежа в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, недовършените улици в кв. „Бузлуджа“ и „Зона Б“. Реализирани ще бъдат инвестиции в системите на градския транспорт, организацията на движението и паркирането.
Подобренията на образователната инфраструктура за деца и ученици остава сред акцентите. Предстои така важната от екологична гледна точка рекултивация на старото сметище над с. Шереметя и превръщането му в облагороден терен.
Близо 930 хиляди  лева са предвидени са облагородяване на населените места в общината. 500 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, останалите средства ще бъдат осигурени целево за пътища, както и от постъпленията от продажба на имоти общинска собственост.
Цялата инвестиционна програма е с рамка 33 милиона лева. Финансирането за тези основни обекти е осигурено както от европейските програми, така също чрез целеви субсидии и с общински средства.
112,8 милиона лева е стартовата рамка на Бюджет 2021 – увеличени са средствата за всички основни функции, а най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, социални дейности и здравеопазване, културата и туризъм.
Непроменени остават ставките на местните данъци и таксата за битови отпадъци.
Културният календар на Велико Търново отново ще бъде наситен със събития и знакови фестивали, съобразени с епидемиологичната обстановка, но подчертаващи ролята на града като историческа и духовна столица.
С 4.6 милиона лева от местните приходи ще бъдат дофинансирани социално-значими обществени дейности - издръжка на училища и детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, физическа култура и спорт.
18 са проектите за изпълнение през настоящата година, по които текущи договори а безвъзмездна финансова подкрепа по европейските програми. Общият размер на инвестициите, които ще бъдат вложени при реализацията им, е 48 милиона лева. В процес на оценка са още три проекта за над 10,5 млн. лева.
До 15 февруари великотърновци могат да отправят предложения за изменения на проекта за бюджет. Те се приемат в деловодството на Общината или на email discusia@veliko-tarnovo.bg. Условията са описани в сайта на Община Велико Търново, на следния адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/novini/5578-pokana-za-obshestveno-obszhdane-proekt-za-byudzhet-2021-g-i-poemane-na-obshinski-dlg-prez-2021-godina
Заглавие
Описание

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.