30.07.2021 16:30

Глобална инициатива по случай отбелязването на Международния ден за борба с трафика на хора

На 30 юли, 2021 г. Община Велико Търново - Кризисен център за лица жертви на трафик на хора и насилие „ТЪРНОВГРАД“ и Местната комисия за борба с трафика на хора се присъединиха към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), организирана по случай отбелязването на Международния ден за борба с трафика на хора. Събитието, което бе организирано по този повод премина под формата на своеобразен открит урок по превенция на престъплението трафик на хора, в който участие взеха деца и младежи от социалните услуги  в Община Велико Търново. Децата, наред със своите възпитатели решаваха кръстословица по темата, редиха пъзели, откриваха думи и понятия, свързани с Международния ден, участваха активно в дискусията и обсъждаха рисковете от попадане в трафик и начините за предпазване. Накрая всички от тях оставиха своите послания върху сини сърца – в подкрепа на жертвите на трафик на хора.
На събитието присъстваха: г-жа Росица Димитрова – Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Велико Търново, доцент д-р Мариела Тодорова - преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, г-жа Христина Станчева – секретар на МКБППМН към Общ. Велико Търново, Управители и експерти от социалните услуги, както и много съмишленици на каузата. Всички заедно отново отправиха апел „НЕ ЗАЛАГАЙ СЪДБАТА СИ НА КАРТА!“
Символът на кампанията е синьо сърце, изразяващо тъгата на жертвите на трафик. То напомня на света за студеното сърце на онези, които купуват и продават човешки същества. Синият цвят показва ангажимента на Обединените нации за борба с това престъпление, което лишава хората от техните права, достойнство и разрушава мечтите им.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.