09.09.2021 12:30

Община Велико Търново подкрепя хора в неравностойно положение с услугата „Асистентска подкрепа“

С новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ Община Велико Търново помага на хора в неравностойно положение с осигуряване на грижи в домашна среда. Кандидатите да ползват специализираната подкрепа следва да подадат необходимите документи в Информационния център на Общината всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч.
Необходимо е прилагането на заявление по образец (налично на официалния сайт wwww.veliko-tarnovo.bg), документ за самоличност, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или съответните медицински протоколи на ЛКК, актуална епикриза, както и посочването на настоящ адрес. Ако документите не се подават лично, а чрез трето лице, следва представяне и на пълномощно.
„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова грижа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания, нуждаещи се от определена чужда помощ, а също и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. Грижите се предоставят от обучени социални асистенти.
Общо 167 жители на общината ползвали социалната услуга от старта й през февруари тази година. Понастоящем потребителите са 138, те живеят в 13 населени места. За тях се грижат 40 социални асистенти, назначени на трудов договор.
Въпреки, че хората с трайни увреждания без определена чужда помощ не са посочени в Закона за социалните услуги като целева група на „Асистентска подкрепа“, отговорните служители подхождат строго индивидуално към всеки кандидат. След извършване на прецизна оценка от назначените социални работници, общо 17 хора с трайни увреждания без определена чужда помощ също са одобрени да ползват социалната услуга.
„Асистентска подкрепа“ се финансира със средства от държавния бюджет и не е обвързана със сроковете на проектните финансирания.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.