04.05.2012 14:46

Велико Търново и Казанлък ще обменят опит в областта на културния туризъм

Велико Търново и Казанлък да си сътрудничат при реализирането на значими културни и фестивални прояви. Това бе обсъдено на работна среща между кмета на общината Даниел Панов и колегата му от община Казанлък Галина Стоянова, председателя на Общинския съвет и представители на общинската администрация в града на розите.

Пред гостите Панов презентира дейността на общинското дружество „Царевград Търнов” и неговият принос за развитието на туризма в старата столица. Той подчерта съществената роля, която дружеството има в разработването на стратегията за устойчив културен туризъм, за представянето на традиционни и нови туристически дестинации и продукти, изготвянето на рекламни материали и цялостният процес на маркетинг и мениджмънт в областта на туризма. Кметът на В. Търново подчерта още, че след популяризиране на тезата за значението на културния туризъм във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и в специализирани училища вече се изучава специалността „Културен туризъм”.

Казанлък ще проучи добрите практики и позитивният опит на Велико Търново в тази сфера и ще приложи този модел в представянето на своя туристически продукт. Велико Търново пък ще ползва добрия опит в изграждането на приемник за бездомни кучета, който е реализиран и успешно работи в община Казанлък.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.